15 miesięcy do Niepodległości

21 lipca 1917 roku komendant Legionów Józef Piłsudski zostaje aresztowany przez pruski rząd i osadzony w twierdzy Magdeburg. Dzięki staraniom R. Dmowskiego we Francji oraz I. J. Paderewskiego w USA, utworzono we Francji polskie wojsko,