Zwierzaki Czytaki

Rysia z Szymkiem bawią się w królewnę i w księcia. Wszyscy zaopatrzeni są w korony, zostało wybrane miejsce na zamkową wieżę. Jest tylko jeden problem. Na wieżę wdrapał się Szymek i to on chce oczekiwać na względy królewny. To zupełnie