Zwierzaki Czytaki

Zwierzaki bardzo chcą polatać zbudowaną na podwórku konstrukcją. Jednak próby wprawienia w ruch pokaźnego, skrzydlatego kwadratu nie udają się. Pompek, który chciał być pilotem, jest mocno rozczarowany. Dingo, który się te