Zig i Sharko

Po przypadkowym wzięciu kremowego ciasta w twarz, Sharko jest w dołku. Drzemie i ma marzenia równie odległe jak każdy inne... Marzenia, które pomogą mu uwolnić się od traumy dzieciństwa.