Zig i Sharko

Nowy pistolet laserowy Berniego zamienia Marinę, Sharko i Ziga w dzieci tuż przed rozpadem na kawałki. Skorupiak musi się nimi zająć podczas naprawy.