Zig i Sharko

Zig i Bernie znajdują skrzynię wypełnioną bananami w ładowni łodzi. To idealne wyposażenie do tworzenia śliskich pułapek, w które ma wpaść Sharko. Najlepiej zachować czujność przed postawieniem jakichkolwiek palców u stóp na moście...