Zig i Sharko

Drogocenna pozytywka Mariny przez przypadek ulega zniszczeniu. Winę ponosi Sharko, który teraz będzie musiał naprawić swój błąd. Na jego potknięcie, jak zwykle czeka Zig.