Ziarno

Odcinek oparty na Ewangelii wg. św. Łukasza (Łk 24, 13 - 35) - Uczniowie z Emaus.