Ziarno

Odcinek oparty będzie na Ewangelii bieżącej niedzieli: J 4, 5 - 42 DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA ŻYCIODAJNA WODA.