Ziarno

Ciocia Ewelina poszukuje swojej Profe(Sorki). Gdzie ją znaleźć? Jak teraz wygląda, po tylu latach? A jakie są nasze nauczycielki, panie wychowawczynie, panie ze świetlicy? O swoich nauczycielach opowie także biskup Artur, który w przededniu Św