Ziarno

Wielki Wybuch! Siostra Maria przygotowuje doświadczenie chemiczne! Chciała pokazać dzieciakom, że we wszystkich rzeczach, zwierzętach, a przede wszystkim osobach jest... Trójca Święta. Bo każde stworzenie nosi w sobie swojego Stwórcę. W