Ziarno

Wielki Wybuch! Siostra Maria przygotowuje doświadczenie chemiczne! Chciała pokazać dzieciakom, że we wszystkich rzeczach, zwierzętach, a przede wszystkim osobach jest... Trójca Święta. Bo każde stworzenie nosi w sobie swojego Stwórcę. Warto dawać miłość, kochać ludzi, bo w takiej relacji zaczyna się dobro! A wszystkie nasze działania przeniknięte dobrem będą owocować... dobrem i miłością. Ale czy do pokazania tego potrzeba doświadczenia?