Ziarno

Poszukiwany pomocnik Pana Boga! Duży i mały! Czy każdy z nas może być apostołem? Jakie cechy powinien mieć pomocnik Pana Boga? W Ewangelii jest napisane: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! To ważne s