Ziarno

Dzieciaki pytają się po co w dworze szlacheckim były kolumny. Był to jeden z jego najbardziej charakterystycznych elementów. Takie dworki są tylko na terenie byłej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Obejrzeć je można na terenie Sądeckiego