Ziarno

W tym odcinku programu porozmawiamy o apostołach, którzy byli rybakami ludzi. Zostawili oni wszystko i poszli za Jezusem. Kto może być rybakiem Pana Boga i co to znaczy? Ziarnowe dzieci poszukają odpowiedzi na to pytanie. W tym celu pojadą nad