Ziarno

Znowu spotykamy się w ziarnowym domu, gdzie dzieci wraz z Ciocią Eweliną zastanawiają się nad kwestią odważnego przyznania się do Pana Jezusa, a swoje rozważania opierają na słowach Wierzę w Boga. Dzieci odwiedzają salezjańską parafię w Ełku gdzie m.in. czeka na nie lot samolotem, rejs statkiem po jeziorze oraz kącik biblijny w kościele w Ełku. Zostanie też poruszony fragment Pisma Świętego: „Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: Ty jesteś Mesjasz”. (Mk 8, 27ab. 29b)