Ziarno

W pierwszą niedzielę Adwentu dzieci zastanowią się jak najlepiej przygotować się na przyjście Pana Jezusa, który w Biblii nazywany jest Światłością świata, która rozświeca każdą ciemność. Co to znaczy, że mamy postępować jak dzieci świa