Ziarno

W 1584 roku holenderski historyk Christian van Adrichem wydał dzieło, w którym dokładnie odtworzył wygląd Jerozolimy z początku chrześcijaństwa. to był szczegółowy opis miejsc związanych z nauczaniem Jezusa. Dzieło to miało ogromny wpływ na powstanie w XVII w. w Polsce miejscowości zwanych Kalwariami. W Górze Kalwarii mieszkają marianie – zakon założony przez św. Stanisława Papczyńskiego.