Ziarno


Dzieci w "Ziarnie" urządziły świetlicę ks. Łukasza. Do naszej świetlicy każdy może przyjść, aby rozwijać
swoje zdolności i pasje, miło spędzić czas, spotkać ciekawych ludzi. Dzieci z "Ziarna" przekonają się, że "dobroć
rozgrzewa" i że prawdziwe jest powiedzenie, że "radość dzielona - podwójną radością, smutek dzielony - połową
smutku".
W programie spotkanie z biskupem Antonim Długoszem, który przygotował dla widzów specjalny konkurs.