Ziarno


W "Ziarnie" poznamy historię Lota, bratanka praojca Abrahama.
Na początku mieszkali razem w Ur chaldejskim, ale potem ich drogi rozeszły się
i Lot zamieszkał w Sodomie. Imienia żony Lopa nie znamy. Jeśli chcecie
dowiedzieć się, dlaczego Jezus w Ewangelii św. Łukasza mówi: "Przypomnijcie
sobie żonę Lota" - ogladajcie "Ziarno".