Ziarno

Aby uczcić Dzień Środków Społecznego Przekazu dzieci
szukają dobrych wiadomości. W tym celu idą do redakcji „Wiadomości” i
odwiedzają szkołę podstawową w Kowalach, gdzie uczniowie uczestniczą w
warsztatach dziennikarskich.