Ziarno

Prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! W Ziarnie poznamy bliżej autora tych słów Jana Chrzciciela, który sam mówił o sobie że jest głosem wołającym na pustyni. W jaki sposób można być głosem wołającym na pustyni i prostować ścieżki Panu?