Ziarno


W Ziarnie przy okazji omawiania fragmentu Ewangelii św. Marka o uzdrowieniu
niewidomego Bartymeusza, odwiedzimy dzieci niewidome, które mieszkają w Laskach.
Zobaczymy, czym żyją i jak sobie radzą bez wzroku, w jaki sposób się uczą i jak bawią?
Ziarno jak zwykle zachęca swoich widzów do spotkania z niedzielną Ewangelią.
Zastanowimy się jak powstaje światło i jakie jest jego znaczenie w życiu człowieka?