Ziarno

Co znaczy powiedzenie: „Dzieci i ryby głosu nie mają”? Czy rodzice zawsze słuchają, co mówią ich pociechy? Czasem dzieci zachowują się bardziej dojrzale niż dorośli. Bywają nawet wielkimi bohaterami. Pan Jezus mówi: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.