Ziarno

Składamy najserdeczniejsze życzenia Ojcu św. Benedyktowi XVI z okazji 4. rocznicy wyboru na papieża oraz wszystkim Markom małym i dużym, gdyż właśnie 25 kwietnia przypada święto ich patrona. Marek zwany Ewangelistą jest autorem najkrótszej i