Ziarno

Jezus często bywał w Betanii. Zatrzymywał się tu u swoich serdecznych przyjaciół: Łazarza i jego dwóch sióstr Marty i Marii. Pewnego dnia dowiedział się jednak, że Łazarz zmarł. Czym prędzej pospieszył więc do pogrążonej w żałob