Ziarno

Tuż przed trzecią niedzielą Adwentu „Ziarno” rozmawia z dziećmi o przebaczeniu. Przypomina historię Świętego Pawła, który jeszcze jako Szaweł prześladował chrześcijan, wtrącał ich do więzień, uczestniczył nawet w ukamieniowaniu Św