Ziarno

Jak troszczyć się o bliskie nam osoby? Babcia Józia rozmawia z dziećmi
o przyjaźni. Maluchy z „Ziarna” poznają też bliżej postać św. Piotra -
przyjaciela Jezusa, a także św. Judę Tadeusza - apostoła, który znany
jest jako niezwykle skuteczny pomocnik w sprawach trudnych, a nawet
beznadziejnych.