Zagadki zwierzogromadki

Żółwie błotne to gatunek, który żyje w Polsce w warunkach naturalnych. Mieszkają w specjalnych rezerwatach, bo jest ich naprawdę niewiele. Jesień i zimę spędzają na dnie niewielkich jezior i stawów. Wiosną, kiedy robi się cieplej