Zagadki zwierzogromadki

Zimą las wydaje się cichy i pusty, ale ślady na śniegu wskazują, że ktoś tu jednak był. To lis. Zimą szuka on norek gryzoni, na które poluje. To ważne, bo jeśli gryzoni jest za dużo, wyrządzają wiele szkód. Lisy słyszą ich pisk aż ze st