Zagadki zwierzogromadki

Cykl ma charakter edukacyjny, ale też wychowawczy. Na przykładzie zwierząt pokazujemy dzieciom, że nauka może być ciekawa, a umiejętności, które zdobywamy bardzo przydają się w dorosłym życiu. Podkreślamy, że warto być wytrwałym i dążyć do celu. Choć czasami nie jest lekko, nie można zrażać się drobnymi niepowodzeniami i trzeba wierzyć w siebie. Warto też rozwijać w sobie takie cechy jak ciekawość świata, kreatywność, odpowiedzialność, wytrwałość. Mówimy też dzieciom o wartości rodziny, wsparcia ze strony rodziców, krewnych, przyjaciół, rodzeństwa. Pokazujemy, że warto współpracować z innymi.