Zaczarowany świat...

Co się wydarzyło o 11.15 na Zamku Królewskim w Warszawie? Dlaczego wszystkie zamkowe zegary, w których mechanizm odmówił współpracy, wskazują tę właśnie godzinę? Co takiego i kiedy wydarzyło się w siedzibie ostatniego kr&o