Zaczarowany świat...

Razem z Blanką śledzimy los jednego z największych dzieł Aleksandra Gierymskiego. Kiedy obraz zaginął, kto i w jakich okolicznościach go odnalazł. Dzieci dowiedzą się także jakie dzieła są na liście dzieł zaginionych.