Zaczarowany świat...

Czyje oczy śledzą nas z ponadstuletnich obrazów? Jak nazywał się najsłynniejszy w Królestwie Polskim błazen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu, wybitnego malarza - Jana Matejko? Czy to możliwe, że żona malarza nosiła takie same perłowe kolczyki, jak dama dworu królowej Bony? W odcinku poznamy zagadki i tajemnice najsłynniejszych obrazów Jana Matejki i przybliżymy jego postać - kochającego taty, miłośnika zwierząt i uwielbianego przez studentów profesora malarstwa.