Zaczarowany świat...

Czyje oczy śledzą nas z ponadstuletnich obrazów? Jak nazywał się najsłynniejszy w Królestwie Polskim błazen i dlaczego jego portret tak bardzo przypomina portret autora obrazu, wybitnego malarza - Jana Matejko? Czy to możliwe, że żona m