Wilk na 100 procent – legenda Księżycowego Kamienia

Dzieci odkrywają przepowiednię o postaci o imieniu Canis Rex, która złączy kamień księżycowy i zniszczy watahę.