Wiking Vic

Mieszkańców Flake budzą o świcie głośne odgłosy młota: brygadzista królewski rekwiruje wioskę na budowę nowej letniej rezydencji królewskiej! Wikingowie stoją przed możliwością eksmisji. Aby uniknąć wojny między wieśniakami a arm