Wiking Vic

Seria wiadomości wysłanych przez dziewczynę w niebezpieczeństwie to unoszące się na wodzie drewniane butelki. Są wołaniem o pomoc ze strony nieszczęsnej damy… damę, która oferuje nagrodę każdemu, kto ją uratuje. Vic identyfikuje drewno z butelek jako ptasią wiśnię. Załoga niechętnie jedzie i wyrusza na Bird Cherry Island. Po drodze Vic zdaje sobie sprawę, że pokaz siły Halvara był wynikiem inwazji robaków jedzących drewno! Dziewczyna przywiązana do jedynego drzewa na wyspie wygląda znajomo…