Wiking Vic

Wikingowie zostają zatrzymani przez Duńczyka, który należy do kontroli ruchu morskiego. Okazuje się, że Vic nie ma prawa jazdy na drakkar! Drakkar zostanie skonfiskowany. Vic próbuje zdać egzaminu na prawo jazdy. Chłopiec zdaje egzamin