Wiking Vic

Podczas wyprawy do Tunezji, Vic i Wikingowie spotykają Sabu, kalifa, który został podstępem pozbawiony tronu przez swojego wezyra Haruna. Pomogą mu odzyskać tron, narażając się przy tym na niebezpieczeństwo. Do tego celu Vic użyje mocy dżina z lampy!