Wiking Vic

Wikingowie cieszą się zasłużonym odpoczynkiem w gorącym źródle na Islandii, kiedy nagle zdają sobie sprawę, że zostali oszukani przez właścicieli resortu. Vic próbuje zmusić ich do ujawnienia, gdzie ukryli skradziony łup wikingów.