Wiking Vic

Halvar musi zmierzyć się z nowym wyzwaniem, aby udowodnić, że jest tym prawdziwym wodzem wioski. Urobe mówi, że musi wylądować mewą na swoim hełmie. Ale gdy Gorm jest w pobliżu, jest to całkiem niemożliwe!