Wiking Tappi

Wiking Tappi postanowił zatroszczyć się o swoją chatę i przeprowadzić mały remont. Nagle okazuje się jednak, że trzeba pomóc skrzatowi, którego wioskę napadnięto! Pojmano kowala, który ma wykuć magiczne zbroje dla najeźdźcó