Wieczór z Wiadomirkiem

Tym razem wehikuł czasu sprowadził wyjątkowego gościa. Dzięki maszynie było możliwe zaproszenie do studia odważnej dziewczynki znanej na całym świecie z bajek i baśni – Czerwonego Kapturka.