Wieczór z Wiadomirkiem

Dzięki niezwykłemu wehikułowi czasu było możliwe zaproszenie do studia niemieckich pisarzy i językoznawców, autorów znanych baśni i opowieści ludowych, które przeszły do kanonu światowej literatury – braci Wilhelma i Jacoba