Wieczór z Wiadomirkiem

Dziś gościem Wiadomirka będzie wielki władca mórz i oceanów – legendarny król Neptun!