Wieczór z Wiadomirkiem

Pradomirki pojawiły się w naszych czasach dzięki niezwykłemu wehikułowi czasu. I to dzięki tej maszynie było możliwe zaproszenie do studia bohatera narodowego Polaków i Amerykanów, wielkiego patrioty - generała Tadeusza Kościuszki.