Wieczór z Wiadomirkiem

Dzięki niezwykłemu wehikułowi czasu było możliwe zaproszenie do studia królowej Anglii i Irlandii Elżbiety I. Jakie pytania miał do niej Wiadomirek?