Wieczór z Wiadomirkiem

Dzięki niezwykłemu wehikułowi czasu było możliwe zaproszenie do studia chorwacko-węgierskiej księżniczki, królowej Polski oraz świętej – Jadwigi Andegaweńskiej.