Wieczór z Wiadomirkiem

Dzisiaj przenosimy się w czasy bardzo odległe i tajemnicze. W studiu pojawi się kobieta niezwykła! Wiadomirek zaprosił władczynię starożytnego Egiptu – Kleopatrę!