Wieczór z Wiadomirkiem

Dzięki niezwykłemu wehikułowi czasu było możliwe zaproszenie do studia niemieckiego złotnika oraz wynalazcę ruchomej czcionki drukarskiej – Jana Gutenberga.