Tyci encyklopedia Bzyka

W dzisiejszym odcinku Bzyk wyjaśnia znaczenie związku frazeologicznego „mieć złote serce”.